Παρελάσεις!

Παρελάσεις!

Παραστάτρια της Εμπορικής Σχολής (είμαι η πρώτη από αριστερά)

Η μικρούλα ανάμεσα στους μαντράχαλους (βλ. η μικρή με τη φράντζα ανάμεσα στα δύο παλικάρια). Εδώ είμαι στο πρώτο έτος της Εμπορικής Σχολής, δηλαδή 1η γυμνασίου).

Η μικρή πίσω δεξιά είμαι εγώ, στο τρίτο έτος της Εμπορικής Σχολής. Τέρμα αριστερά η αδελφή μου η Ελένη.

Στην τρίτη σειρά, με τη φράντζα. Εκεί είμαι στην πέμπτη δημοτικού

 

1 Comment

 1. Stefanos Mouzakitis
  Μάι 18, 2013

  Hi Alkmini my brother Dinos gave me your Web site and
  I thought to write to you .Dinos was not sure that you are
  Alkmini Metalinos the one we knew.I show your picture
  and I was more than sure that you are.I hope to have a chance
  to talk more about you and me. The last time I show you
  it was at “Anotati Emporiki” in Athens.
  ……….
  “Lucinda” my favor caracter I always respected her and i never
  teased her.May she be well wherever she is …as you said.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *