“Η Λουτσίντα”

“Η Λουτσίντα”

Οι παλαιότεροι Κερκυραίοι θα θυμούνται την εικονιζόμενη. Την έλεγαν Μαρία (το επίθετό της δεν το έμαθα ποτέ), αλλά σε ολόκληρο το νησί ήταν γνωστή ως «Λουτσίντα». Η Μαρία ήταν μια γυναίκα με πολλές ιδιαιτερότητες, τόσο πνευματικές, όσο και σωματικές, αλλά και ιδιοσυγκρασίες. Η παρουσία της γινόταν έντονη από το ιδιόρρυθμο ντύσιμό της. Την θυμάμαι ότι προτιμούσε να ντύνεται ναύτης. Κάθε απόγευμα ντυνόταν και βαφόταν...

Read More

Childhood games

Childhood games

Back in the 1940s and 1950s children were deprived of material goods, which today might be considered useless items. But back then, we discovered ways to fill our time and keep our minds occupied, we used our brains to invent new games, so the satisfaction and joy was even greater.   We invented or learned many team games, the first of which was our version of cricket. Both boys and girls played it, since there weren’t enough children of either gender in the neighbourhood to make up a team.The boys made sure we had all the necessary equipment for the game. In other words, a broomstick from an old broom instead of a bat (we called it a “mourouna”), and a makeshift ball we called a “tsiliki”. The “bat” was a metre- long piece of the...

Read More